15 STAPPENPLAN

15 STAPPEN

van armoede naar familierijkdom

Verbeter jouw financiële situatie! Ontdek onze 15 stappen van armoede naar familierijkdom. Financiële rijkdom bestaat uit drie niveaus: financiële rust, financiële vrijheid en familierijkdom. Jesse en Wytske hebben een 15-stappenplan ontwikkeld dat jou helpt om alle drie niveaus van rijkdom te bereiken. In 15 praktische stappen ga je van armoede naar familierijkdom. Elke stap helpt je om concreet aan de slag te gaan met de belangrijkste financiële keuzes op je financiële reis.
Lees hoe dit stappen plan is ontstaan

Financiële Rust

Maak een overzicht van jouw financiële situatie
Los je schulden af exclusief jouw hypotheek
Spaar voor een financiële buffer
Investeer 15% van je inkomen voor je pensioen
Help iemand met een financiële gift

Financiële Vrijheid

Besteed geld aan jouw rijke leven
Spaar 10% van je inkomen
Maximaliseer hoeveel je maandelijks belegt
Geef 10% van je inkomen weg
Los je hypotheek af

Familierijkdom

Geef je kinderen financiële educatie
Maak een familieplan
Richt een familiebank op
Maak meer impact met je beleggingen
Zet een eigen stichting op

Financiële Rust

Maak een overzicht van jouw financiële situatie
Los je schulden af exclusief jouw hypotheek
Spaar voor een financiële buffer
Investeer 15% van je inkomen voor je pensioen
Help iemand met een financiële gift

Financiële Vrijheid

Besteed geld aan jouw rijke leven
Spaar 10% van je inkomen
Maximaliseer hoeveel je maandelijks belegt
Geef 10% van je inkomen weg
Los je hypotheek af

Familierijkdom

Geef je kinderen financiële educatie
Maak een familieplan
Richt een familiebank op
Maak meer impact met je beleggingen
Zet een eigen stichting op

NIVEAU 1

Financiële Rust

1

Maak een overzicht van je financiële situatie
De eerste stap op jouw financiële reis is inzicht krijgen in je financiële situatie. Welke bezittingen en schulden heb je? Als je dat weet, kun je jouw netto vermogen berekenen. Dit is het getal wat jou vertelt hoe rijk je bent. Daarnaast wil je weten hoeveel je per maand verdient en wat doe je ermee? Er zijn vier dingen die je kunt doen met geld: uitgeven, sparen, beleggen en weggeven. Hoe gebruik jij momenteel de vier functies van geld om jouw financiële doelen te halen? Maak een geldoverzicht en je weet precies wat er nu gebeurt met je geld. Ga aan de slag deze stap en krijg inzicht en daardoor meer controle over jouw financiële situatie.

2

Los je schulden af (exclusief hypotheek)
Maak een plan om uit de schulden te komen. Om te beginnen maak je een overzicht van al de schulden die je hebt, maar laat daarbij de hypotheekschuld buiten beschouwing. Daarna bepaal je welke schulden je eerst gaat aflossen. Je hebt hierbij twee opties: of je begint met de schulden met de hoogste rente of met het laagste bedrag. Als je veel kleine schulden hebt, kan de laatste optie je helpen om snel resultaat te boeken. Bereken daarna hoeveel ruimte je maandelijks hebt om af te lossen, zodat je weet hoe lang het duurt voordat je uit de schulden bent. Doe slimme besparingen zoals het tijdelijk stoppen van bepaalde abonnementen om sneller uit de schulden te komen.

3

Spaar voor een financiële buffer
Een gemiddeld huishouden wil een spaarbuffer hebben van 3 tot 6 maandsalarissen voor het opvangen van voorziene kosten. 3 maanden voor mensen met een stabiel salaris en 6 maanden voor ondernemers. Maak een spaarplan om elke maand geld apart te zetten om je spaarbuffer aan te vullen tot het bedrag wat jullie als gezin nodig hebben om kosten te dekken die jullie niet verwachten. Let op! Gebruik de spaarbuffer alleen voor onverwachte kosten en spaar apart voor andere spaardoelen.

4

Investeer 15% van je inkomen voor je pensioen
Onderzoek hoeveel jij en je werkgever momenteel beleggen voor je pensioen. Je kunt dit vinden op je salarisstrook en in de pensioenregeling van je werkgever. Deel deze getallen door je brutosalaris om te weten welk percentage van je bruto-inkomen je elke maand belegt voor je pensioen. Indien dit getal lager is dan 15% dan is het nodig om aanvullend pensioen op te bouwen, via je werkgever of met een eigen pensioenpotje.

5

Help iemand met een financiële gift
De enige manier om gelukkig te worden van geld is om je geld te gebruiken om andere mensen te helpen. Zelfs een klein bedrag kan veel blijdschap geven bij zowel degene die je helpt als bij jezelf. Zoek een laagdrempelige manier om vrijgevig te zijn met je geld. Geef een keer extra fooi, trakteer iemand op een gratis lunch of help een dakloze met een lekkere maaltijd. Doe wat bij jou past en ontdek dat geld een glimlach kan brengen.
Door het zetten van deze 5 stappen heb je financiële rust gekregen. Financiële rust is het hebben van een gezond financieel fundament, waardoor je kunt leven zonder geldzorgen.

NIVEAU 2

Financiële Vrijheid

6

Besteed geld aan jouw rijke leven
Schrijf op waar jouw hart sneller van gaat kloppen als je nadenkt over wat je met je geld kunt doen. Waar liggen jouw passies en wensen? Schrijf op hoe jouw rijke leven eruitziet. Daarna evalueer je je huidige geldoverzicht. Beoordeel of je momenteel genoeg geld uitgeeft aan de dingen die jij echt belangrijk vindt en of er zaken zijn die nu veel geld kosten maar eigenlijk weinig toevoegen in je leven. Pas nu je geldplan aan zodat je ook meer geld gaat uitgeven aan de dingen waar je echt om geeft en minder gaat uitgeven aan dingen die niet belangrijk voor je zijn. Ga je rijke leven leiden.

7

Spaar 10% van je inkomen
Ieder huishouden moet sparen als een gezonde gewoonte hebben, omdat geld meer geld aantrekt. Door het hebben van spaargeld ga je meer kansen zien om meer geld te krijgen, maar ook anderen te helpen. Maak een spaarplan voor je spaardoelen en gebruik 10% van het inkomen om deze spaardoelen te halen. Zelfs als je geen spaardoelen hebt, is het goed om structureel wat geld aan de kant te zetten. Je kunt meer kansen aanpakken, die je op dit moment nog niet ziet, maar die zich wel in de toekomst gaan aanbieden. Automatiseer je spaarsysteem om ervoor te zorgen dat sparen een goede gewoonte wordt.

8

Maximaliseer hoeveel je maandelijks belegt
De enige manier om financieel vrij te worden, is om je geld aan het werk te zetten. Naast beleggen voor je pensioen kun je ook extra vermogen opbouwen om eerder te kunnen stoppen met werken. Er is een directe relatie tussen hoeveel je maandelijks kunt beleggen en hoe snel je kunt stoppen met werken. Bereken hoeveel jij elke maand moet beleggen om financieel vrij te worden en maak geld vrij in je geldplan om extra te beleggen. Het kan handig zijn om salarisverhogingen voor dit doel in te zetten zodat je niet je levensstandaard hoeft aan te passen.

9

Geef 10% van je inkomen weg
Je kunt alleen vrijheid ervaren als je echt los komt van je geld, de enige manier is om je geld structureel weg te geven. Door geld weg te geven omarm je een rijkdom mindset en ga je denken in overvloed. Ga 10% van je inkomen weggeven aan personen en organisaties waar je enthousiast van wordt. Kijk wel goed of deze organisaties efficiënt met jouw donaties omgaan en kijk of je een positieve bijdrage kunt leveren door niet alleen je geld te geven maar een deel van je tijd. Leven is geven.

10

Los je hypotheek af
Het is tijd om je hypotheek vaarwel te zeggen. Maak een plan om je hypotheek versneld af te lossen. Dit kun je doen door een aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een andere leenvorm of door elke maand een bedrag te sparen om dit vervolgens te gebruiken om elk jaar wat extra af te lossen. Vrijheid is los zijn van schulden en banken. Je huis zal anders aanvoelen als je geen hypotheek hebt om te betalen.
Door het zetten van deze 10 stappen heb je financiële vrijheid behaald. Financiële vrijheid is voldoende vermogen hebben zodat jouw leefstijl betaald kan worden uit de inkomsten van jouw beleggingen.

NIVEAU 3

Familierijkdom

11

Geef je kinderen financiële educatie
Leer je kinderen hoe ze goed met geld kunnen omgaan. Het is belangrijk om ze hierbij twee dingen te leren. Het eerste is dat ze moeten begrijpen dat geld alleen komt van hard werken. Een goede werkethiek is nodig om een succesvol en gezond financieel leven te leiden. Daarnaast is het belangrijk voor kinderen om te weten dat geld voor vier dingen gebruikt kunnen worden: uitgeven, sparen, beleggen en weggeven. Leer ze hoe ze elk van de 4 functies van geld kunnen toepassen op hun eigen financiële reis.

12

Maak een familieplan
Een belangrijk onderdeel van een familieplan is een familiestatuut waarin de familiewaarden van het gezin staan opgeschreven. Denk samen na wat er gebeurt met je bezittingen als je komt te overlijden en leg dit vast. Er zijn verschillende structuren die kunnen helpen met beschermen van je vermogen, zodat volgende generaties daar ook gebruik van kunnen maken. Een familieplan helpt jou om concreet te maken wat jullie als gezin belangrijk vinden. Een familieplan maak je samen met je kinderen, wel rekening houdend met hun leeftijd. Creëer mooie familietradities en maak daar geld voor beschikbaar.

13

Richt een familiebank op
Geef je kinderen de mogelijkheid om van de familie te lenen. Een familiebank hoeft geen juridische entiteit te zijn. Stel duidelijke voorwaarden aan leningen en zorg dat er nette leningsovereenkomsten worden opgesteld. Het geld dat je kinderen betalen, kan apart gezet worden om weer uit te lenen aan toekomstige generaties. Een ander voordeel is dat een familiebank jouw kinderen financieel kan helpen zonder dat ze daar de negatieve gevolgen van ervaren. Gratis geld kan verstorend werken. Het meest voor de hand liggende voordeel is dat je kinderen niet meer afhankelijk zijn van traditionele banken, waardoor je kinderen minder risico lopen. De familie kan helpen in moeilijke situaties zoals bij verlies van baan en gezondheid. Richt een familiebank op en help je kinderen en toekomstige generaties.

14

Maak meer impact met je beleggingen
Beleggingen kunnen naast financieel rendement ook een positieve impact maken op de maatschappij. Maak een beleggingsbeleid waarin je vastlegt hoe jij je geld wilt beleggen en hoe belangrijk een sociaal maatschappelijk rendement is voor je beleggingen. Denk na over de verschillende beleggingsmogelijkheden die mogelijk zijn bij grotere vermogens, zoals beleggen in illiquide en directe investeringen. Denk na hoe jouw investeringen kunnen bijdragen aan een betere maatschappij. Pas zo nodig je beleggingen aan en gebruik jouw kapitaal om een positieve impact te maken.

15

Zet een eigen stichting op
Filantropie is geven uit liefde voor de mensheid. Het is uitdagend om effectief geld weg te geven en daarom zetten veel mensen in deze fase van hun financiële reis een stichting op om daarbij te helpen. Je hebt een directe invloed op de bestedingen van de gelden. Het opzetten van een stichting kan je helpen om andere mensen te inspireren met jouw vrijgevigheid. Gebruik je netwerk om geld te werven voor de doelen die jij belangrijk vindt. Als bestuurder van de stichting heb je veel invloed en kun je naast het geven van geld, ook je tijd inzetten om mensen te helpen. Maak een positieve impact in de maatschappij door strategisch te geven met een stichting.
Door het zetten van deze 15 stappen heb je familierijkdom behaald. Familierijkdom is met je vermogen een positieve impact maken op jouw nageslacht en op de maatschappij.
Dit stappenplan is ontstaan na het lezen van vele boeken over persoonlijke financiën. In die boeken stonden veel tips en stappenplannen, maar wat deze boeken allemaal misten was een goed overzicht van de gehele financiële reis. We wilden ons niet beperken tot één doelgroep maar zoveel mogelijk mensen inspireren en laten zien wat er allemaal mogelijk is met geld. Met ons 15-stappenplan willen wij mensen inzicht geven over alle belangrijke financiële keuzes die je kunt maken op jouw reis.
Meer leren over geld?
Volg ons op de Socials!
Heb je een geldvraag?
Stuur hem in en dan zullen wij het bespreken in ons programma.
Blijf op de hoogte!
Schrijf je in voor onze updates, zodat je niets mist van alle toffe dingen van Money Principles.
Wil je samenwerken?
Neem hier contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Wil je samenwerken?
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 
Heb je een geldvraag?
Stuur deze in en dan zullen wij het bespreken in ons radioprogramma.
Blijf op de hoogte!
Schrijf je in voor onze updates, zodat je niets mist van alle toffe dingen van Money Principles.
© 2024 MoneyPrinciples™
POWERED BY ETHERON
& VERRA MEDIA

Inloggen

Je bent momenteel uitgelogd.
Log hieronder in of maak een account aan.
Cookies.
Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze updates en mis niks.