Positieve relatie met geld

Geld is een middel dat je kunt gebruiken voor positieve dingen of voor negatieve dingen. Het is als een auto: je kunt een auto gebruiken om iemand een lift te geven of om iemand mee aan te rijden. Geld is niet goed of fout, maar toch zullen we onze relatie met geld in die termen omschrijven. In dit boek wil ik graag mensen aanmoedigen om een positieve relatie op te bouwen met geld. Niet alleen door minder geldzorgen te hebben maar ook door geld te gebruiken als positieve kracht in hun eigen leven en in het leven van anderen.

De realiteit is dat het hebben van geld vaak een psychologisch effect heeft op je karakter. Sommige mensen zijn van nature beter in sparen en sommige mensen zijn beter in uitgeven. Sommige mensen zijn erg vrijgevig en sommige mensen zien kansen om hun rijkdom te vergroten. Naarmate mensen rijker worden zie je dat deze karaktereigenschappen uitvergroot worden. Als je goed bent in sparen, kan rijkdom je gierig maken en als je goed bent in beleggen, kan rijkdom je hebberig maken. Je ziet dit ook bij Dagobert Duck die ondanks zijn rijkdom, extreem zuinig is. Zelfs zijn familie moet het ontgelden als ze geld komen vragen. Zoals de Bijbeltekst in Timotheüs al waarschuwt, is hebzucht een groot potentieel gevaar dat je te allen tijde wilt vermijden.

Voordat we gaan bespreken hoe je er gedurende je reis naar rijkdom voor kan zorgen dat je niet hebzuchtig wordt, wil ik je eerst het verhaal vertellen van een naamgenoot en legendarische belegger. Het verhaal van Jesse Livermore is onthutsend, maar ook erg leerzaam over het effect van hebzucht op je leven.

Legendarische beurshandelaar Jesse Livermore

Op een van de slechtste beursdagen uit de geschiedenis, zwarte maandag 1929, werkte Jesse Livermore op Wall Street. Jesse Livermore had een succesvolle carrière als aandelenhandelaar en voor zijn dertigste had hij al meer dan honderd miljoen dollar verdiend met het verhandelen van aandelen. Toen die desbetreffende maandag de beurs in elkaar stortte, hield zijn vrouw haar hart vast. Veel beleggers hadden al hun geld verloren en veel beleggers pleegden zelfmoord, zodat ze het slechte nieuws niet aan hun familie en klanten hoefden te vertellen. Die dag was voor veel gezinnen waarvan de vader op Wall Street werkte, een donkere dag. Bij thuiskomst zag Jesse het ongeruste gezicht van zijn vrouw. Gelukkig kon hij de ongerustheid wegnemen door te vertellen dat zijn dag minder dramatisch was verlopen.

Een van de redenen waarom Jesse Livermore gedurende zijn loopbaan zo succesvol was geweest op de beurs, was omdat hij short posities innam op de beurs. In feite probeer je met een short positie te profiteren van een beursdaling. Dat had hij ook op deze betreffende beursdag gedaan. Hij kon vertellen aan zijn vrouw dat hij die dag meer dan $ 1 miljard had verdiend. Waarbij menig belegger die dag al zijn geld had verloren, had Jesse door te speculeren op de koersval van de beurs een enorm fortuin verdiend.

Jammer genoeg eindigt het verhaal van Jesse Livermore hier niet met ‘ze leefden nog lang en gelukkig’. Na deze legendarische beurswinst ging het met hem bergafwaarts en elf jaar later schoot Jesse Livermore zichzelf dood. In de afscheidsbrief aan zijn vrouw stond geschreven dat hij zich een mislukkeling voelde en te moe was om verder te gaan. Wat had zich in de afgelopen elf jaar afgespeeld? Wat we weten is dat Jesse Livermore op het moment van zijn overlijden meer schulden had dan bezittingen. Hij had in zijn hebzucht steeds grotere risico’s genomen en uiteindelijk was het een keer verkeerd gegaan en had hij al zijn vermogen verloren. Daarnaast leefde Jesse een extravagante levensstijl met grote huizen, dure boten, minnaressen en kapotte huwelijken. Wat begon als een legendarisch verhaal, eindigde in een tragedie.

Geld kan een groot zwart gat zijn waar mensen steeds meer van willen hebben, wat er uiteindelijk toe kan leiden dat mensen verkeerde beslissingen nemen en alles kunnen verliezen. In dat proces verliezen ze vaak niet alleen hun geld, maar ook hun huwelijk en hun integriteit. Je kunt gaan lijden aan geldzucht en geld een afgod laten worden in je leven. Je wilt controle houden over je financiën en je niet laten overheersen door je geld.

“Money is a good slave but a horrible master.”

Alexandre Dumas

Balans houden tussen de vier functies van geld

Het antwoord op hoe je kunt voorkomen dat je valt in de valkuil van hebzucht, is balans houden tussen de vier verschillende functies van geld. In het vorige hoofdstuk hebben we gesproken over het gegeven dat je vier dingen kunt doen met geld: uitgeven, sparen, beleggen en weggeven. Zoals in het vorige hoofdstuk besproken, heeft elke functie van geld een verschillende rol op je financiële reis.

Als je ervoor kiest om één van de functies niet optimaal toe te passen, dan loop je het gevaar dat je doorschiet in gierigheid of hebzucht. Stel je voor, je stopt met geld uitgeven, dan kun je veel geld sparen en beleggen. Je wordt waarschijnlijk heel rijk, maar het gevolg is dat je niet van het geld kunt genieten. Net als bij Dagobert Duck doet het pijn om geld uit te geven en ontwikkel je een negatieve relatie met geld. Je ziet dit fenomeen ook bij fanatieke FIRE-aanhangers. FIRE staat voor Financial Independence Retire Early. Deze beweging wordt ook wel gekscherend de eetstoornis van persoonlijke financiën genoemd. En dat terwijl de FIRE-beweging ook hele waardevolle principes bevat.

De FIRE-beweging richt zich op het zo snel mogelijk vermogen opbouwen zodat je zo snel mogelijk kunt stoppen met werken. Een fantastisch doel om op relatief jonge leeftijd de vrijheid te hebben om je baan op te zeggen, of om minder te gaan werken. Maar de strategie waarmee men het doel probeert te halen, kan een flinke impact hebben op het financiële welzijn. De strategie die gebruikt wordt, is radicaal: de levensstandaard beperken zodat een maximaal bedrag van het inkomen gebruikt wordt om te beleggen. Dit heeft tot gevolg dat aanhangers vaak jaren gedwongen in armoede leven om zo snel mogelijk te stoppen met werken.

Het probleem met deze aanpak is dat geld uitgeven tot schaamte en schuldgevoel leidt. Ook wordt het hebben van werk als heel negatief gezien, terwijl betekenisvol werk veel zingeving met zich meebrengt. Mensen die hun FIRE-doel halen komen er vaak achter dat met pensioen gaan ook niet het antwoord is op het leiden van een vervuld leven.

Kies je ervoor om nooit geld weg te geven, dan besteed je al je geld aan jezelf en dan kun je materialistisch worden en geld gaan najagen, zoals bij het tragische voorbeeld van Jesse Livermore. In hoofdstuk 5 zullen we bespreken hoe vrijgevigheid en dankbaarheid sterk aan elkaar verbonden zijn. Dankbaarheid is de tegenpool van hebzucht. Een belangrijke sleutel op je financiële reis is het groeien in vrijgevigheid. Hoe meer je bereid bent om weg te geven, des te minder waarde je hecht aan materiële zaken.

Om het rijtje af te maken: als je niet spaart, maak je je altijd zorgen over de toekomst. Je weet namelijk niet wanneer er een dure rekening op de mat valt die je moet betalen. Er is ook weinig ruimte om te dromen over bijvoorbeeld een verre reis. Als je niet belegt of veel geld hebt gespaard, moet je altijd werken voor je geld, zelfs als je oud wordt en je gezondheid verslechtert. Je blijft afhankelijk van je werkgever of de overheid.

Het is daarom belangrijk om alle vier de functies van geld goed toe te passen, zodat je een positieve relatie met geld krijgt en houdt. In de volgende hoofdstukken bespreken we per niveau van rijkdom hoe je elke functie van geld optimaal kunt gebruiken. Je zult zien dat bijvoorbeeld het sparen van geld iets is wat je altijd moet blijven doen, maar dat het doel waarvoor je spaart, verandert tijdens je reis. Eerst wil je spaargeld hebben voor noodgevallen, zodat je minder stress hebt. Daarna wil je spaargeld om bijvoorbeeld een huis te kopen en uiteindelijk wil je ook spaargeld om in te spelen op financiële kansen die voorbijkomen.

Wat is jouw GENOEG?

Een andere sleutel in de strijd tegen hebzucht is het ontdekken wat jouw genoeg is. Wat ik daarmee bedoel is dat je erachter komt wat voor levensstijl bij jouw gezin past en dat je daarmee tevreden bent. Door heel concreet jouw genoeg te bespreken en vast te leggen, kom je erachter dat geld zijn marginale nut verliest naarmate je rijker wordt. Hiermee bedoel ik specifiek het marginale nut van materiële zaken. Je kunt elke keer een groter huis kopen, maar je zult op een punt komen dat je daar helemaal geen zin meer in hebt. Je kunt altijd duurdere kleding kopen, maar als je een miljoen op de bank hebt staan dan doe je dat echt niet meer voor de sociale status.

Het kennen van je genoeg haalt de haast uit rijk willen worden en steeds meer geld willen uitgeven. Het geeft je de ruimte om je financiële doelen te verleggen naar belangrijkere doelen zoals financiële vrijheid maar ook groeien in vrijgevigheid.

In de hoofdstukken over vrijgevigheid leer je over twee verschil- lende mindsets: de mindset van gebrek en de mindset van overvloed. Er is een duidelijke relatie tussen de mindset van overvloed en het weggeven van geld. Als je een positieve relatie met geld wilt en een mindset wilt ontwikkelen van overvloed, dan kan vrijgevigheid je daarbij helpen.

Gezonde gewoontes aanleren

Om je financiële situatie te verbeteren zijn er naast de negatieve relatie die mensen hebben met geld ook andere obstakels. Een belangrijke uitdaging die mensen ervaren is het veranderen van gewoontes. Als je beter wilt worden met geld, moet je nieuwe gezonde gewoontes inbouwen in je leven. Goed omgaan met geld is te vergelijken met naar de sportschool gaan. Iedereen heeft weleens de ambitie gehad om gezonder en fitter te worden. Ook weet iedereen wat ervoor nodig is. Het is vaak een combinatie van gezonder of minder eten en meer bewegen. Echter, voor veel mensen is de drempel om hun gedrag te veranderen te hoog om ook daadwerkelijk iets te veranderen.

Jim Rohn gaf ooit drie redenen waarom mensen niet willen veranderen, zelfs als de verandering goed voor hen is. De eerste reden is comfortzone. Mensen zijn altijd op zoek naar redenen waarom ze niet hoeven te veranderen: ‘Het regent en daarom ga ik niet naar de sportschool’. De comfortzone is bekend, zelfs als het onprettig is. De tweede reden is aangeleerde hulpeloosheid, dat betekent dat mensen niet geloven dat zij kunnen veranderen. Voorbeeld: ‘Mijn ouders hebben overgewicht en dus is het logisch dat ik ook overgewicht heb; het zit in de familie.’ De laatste reden is de weg van de minste weerstand. Er is geen snelle weg naar het hebben van een six-pack. De waarheid is dat alles wat waardevol is, niet makkelijk te verkrijgen is. Als iedereen een six-pack had dan was het hebben van een six-pack niet meer bijzonder en verloor het zijn waarde.

Deze drempels werpen mensen ook op om hun financiële situatie niet te veranderen. Mijn doel is om met een duidelijk stappenplan de drempels zo laag mogelijk te houden, maar ook om heel duidelijk te maken wat financieel succes voor jou kan betekenen. Ik geloof sterk dat je een groter doel nodig hebt dan jezelf om ook daadwerkelijk over de drempel te willen stappen en nieuwe gezonde gewoontes in te bouwen. Je kent vast de verhalen van mensen die overgewicht hadden en na een ernstig gesprek met de dokter hun leven omgooiden. Het hogere doel met financiën is niet het kopen van een dure sportauto, hoe leuk dat ook lijkt. Als je goed met geld omgaat, kun je een enorme positieve impact hebben op je kinderen en de maatschappij. Het perspectief op familierijkdom kan je helpen om de eerst stappen te gaan zetten.

In de volgende hoofdstukken gaan we in detail het 15-stappenplan bespreken. Dit stappenplan geeft je een duidelijk houvast dat je helpt om alle drie de niveaus van rijkdom te behalen! Het is opgedeeld in vijf stappen om financiële rust te krijgen, vijf stappen om financiële vrijheid te krijgen en de laatste vijf stappen zullen je familierijkdom geven. Het is tijd om samen aan de slag te gaan!

ONTDEK JOUW PAD
NAAR RIJKDOM

Bestel nu ons boek
Dit boek gaat jou helpen om duidelijk te krijgen waar jij bent op je financiële reis en wat je nu vandaag kunt doen om jouw financiële situatie te verbeteren. Daarnaast leer over verschillende vaardigheden en inspirerende verhalen die jou gaan helpen om meer uit je geld te halen.
Meer Rijk Minder Dom - Jesse Borst en Wytske Borst
Geschreven door

Jesse Borst

Meer lezen?

Check onze andere blogberichten
Meer leren over geld?
Volg ons op de Socials!
Heb je een geldvraag?
Stuur hem in en dan zullen wij het bespreken in ons programma.
Blijf op de hoogte!
Schrijf je in voor onze updates, zodat je niets mist van alle toffe dingen van Money Principles.
Wil je samenwerken?
Neem hier contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Wil je samenwerken?
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 
Heb je een geldvraag?
Stuur deze in en dan zullen wij het bespreken in ons radioprogramma.
Blijf op de hoogte!
Schrijf je in voor onze updates, zodat je niets mist van alle toffe dingen van Money Principles.
© 2024 MoneyPrinciples™
POWERED BY ETHERON
& VERRA MEDIA

Inloggen

Je bent momenteel uitgelogd.
Log hieronder in of maak een account aan.
Cookies.
Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze updates en mis niks.